Nyheder
  • Lille minus i 2014/15

Lille minus i 2014/15

Tscherning ser frem efter et hårdt år med minus på koncernregnskabet på 1,3 mio. kr.

Regnskabsåret 2014/2015, der sluttede med udgangen af april, var et arbejdsår for de ca. 300 medarbejdere i Tscherning-koncernen, der ud over G. Tscherning A/S også tæller Brandis A/S og Villy C. Petersen Entreprise A/S.

Nettoomsætningen nåede 298 mio. kr., hvilket er samme niveau som 2013/14. Indtjeningen skuffede dog og året sluttede med et lille underskud på knap 1,3 mio. kr. for koncernen.

"Det er specielt to byggesager, der har udviklet sig meget negativt, og det er desværre i et omfang, der har påvirket hele koncernens resultat", siger adm. direktør Søren Refsgaard og fortsætter:

"Selvfølgelig havde vi gerne været de sager foruden, men heldigvis har vi også haft en række sager med god indtjening i både nedrivning og anlæg. Projektmæssigt kan man sige, at året har været lærerigt, men vi er kommet hele igennem og kan både se kunderne i øjnene og os selv i spejlet. Det er vigtigt for os som Tscherning-folk", siger adm. direktør Søren Refsgaard og konkluderer:

"Resultatet er ikke nogen katastrofe, men bestemt ikke noget vi ønsker os en gentagelse af".

To fokusområder i 2015/16

Koncernen har for nuværende en tilfredsstillende ordrebeholdning og forventer øget aktivitet i indeværende år.

"Vi kan se, at efterspørgslen er stigende inden for vores kerneområder med lidt bedre priser til følge, men det er også helt nødvendigt, for omkostningerne følger desværre med. Vi er selvfølgelig trætte af, at vores leverandører sætter priserne op, men må jo også erkende, at der er en vis rimelighed i tingene, når resten af vores branche også sætter priserne op", forklarer Søren Refsgaard.

"Vi ser desuden frem til øget vækst i Sverige, hvor nedrivningsmarkedet er større end i Danmark, og hvor vi netop nu er i gang med at udvikle organisationen yderligere".

Ifølge Søren Refsgaard, der har en fortid i RGS 90 og kom til Tscherning i slutningen af regnskabsåret, er et andet fokusområde i indeværende år miljøsanering, hvor der i 2014/15 er investeret i udvikling af grønnere og mere miljøvenlige metoder.

Læs mere i dagens udgave af Licitationen – Byggeriets Dagblad her
Tscherning lægger tumult-år bag sig

Gå tilbage