Nyheder
  • Information til vores kunder og samarbejdspartnere

Information til vores kunder og samarbejdspartnere

Tscherning bakker op om, og følger altid myndighedernes seneste anbefalinger vedrørende forebyggelse, og kontrol af smitte med Corona.

Da vi er i en af de brancher, der trods nedlukning i store dele af samfundet, stadigvæk understøttes af regeringen i at opretholde vores produktion, er det meget vigtigt for os, at vi udfører vores arbejde forsvarligt.

Vi har derfor i overensstemmelse med myndighedernes anbefalinger og de gældende restriktioner, indført tiltag der bedst muligt sikrer smittekontrol på vores byggepladser, så vi på en sikker måde stadig kan yde vores bidrag til samfundsaktiviteten.

De tiltag, vi har indført, betyder, at vi i indretningen og brugen af mandskabsvogne og byggepladskontorer, efterlever myndighedernes anbefalinger og krav vedrørende hygiejne og afstand.

Alle vores medarbejdere modtager løbende opdaterede vejledninger om smitte forebyggende adfærd og restriktioner, ligesom vores underentreprenører forventes at efterleve selvsamme smittekontrollerende regler udstukket af myndigheder samt Tscherning.

Alle vores medarbejdere samt alt indlejrede mandskab, skal i henhold til myndighedernes anbefalinger, have foretaget en Corona test mindst én gang om ugen.

Vi følger naturligvis myndighedernes udmeldinger og opdateringer tæt, og foretager løbende de nødvendige tilpasninger, så vi altid lever op til seneste anbefalinger og restriktioner.

Vores kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere kan derfor altid være forvisset om, at vi lever op til den ansvarlige praksis i denne svære Corona-tid, og fuldt ud støtter det fælles hensyn til folkesundheden.

Gå tilbage