Nyheder
  • Her er børn, biler og beboere tæt på

Her er børn, biler og beboere tæt på

Dagmargården på Nørrebro er et eksempel på, at en nedrivning midt i byen kræver omtanke, planlægning og forsigtighed. 

Dagmargården i Gormsgade på Nørrebro husede indtil for et par år siden en god del af hovedstadens ældste borgere. Nu er G. Tscherning A/S gået i gang med at rive den store røde murstensbygning ned – en tidsvarende energirenovering og ombygning kunne ikke betale sig.

Forberedelsen til selve nedrivningsarbejdet er en ikke ubetydelig del af en totalnedrivning, og gennem december og januar har op til 15 af G. Tscherning nedrivnings- og saneringsfolk dagligt arbejdet med at strippe og miljøsanere den seks etager høje bygning.

Miljøsanering af alle overflader

Grundet PCB i alle malede overflader er ca. 8.000 kvadratmeter vægge og lofter sandblæst, mens gulve med PCB-indhold er fjernet manuelt. Fugerne omkring vinduerne indeholdt klorerede parafiner (KP) og ialt 1,5 kilometer er fjernet i forbindelse med nedtagning af vinduespartier.

Heller ikke asbest kommer man udenom i så gammel en bygning. I Dagmargården har G. Tscherning A/S bl.a. asbestsaneret de 68 badeværelser samt en række rørkanaler, som nedriverne fandt under arbejdet indvendigt.

Nu står bygningen tom. På toppen er nedrivning af den mindre 6. etage startet. Her er en af G. Tschernings fjernbetjente Brokk 180 i gang med at hakke sig vej gennem betonen.

G. Tscherning A/S har de sidste par år investeret i Brokk-maskiner i flere størrelser. Det har lettet arbejdet for nedriverne betragteligt, at det hårde og belastende arbejde med at nedbryde beton med håndholdte maskiner nu er erstattet af de fjernbetjente Brokk, der også er væsentlig mere effektive og dermed er en økonomisk gevinst for bygherre.

Nedrivning med omtanke

Dagmargården ligger i et område på Nørrebro med tæt bebyggelse. Den store bygning er placeret i den ene ende af en karré og har derfor vej på tre sider.

G. Tscherning har fået lov at afspærre dele af vejbanen omkring bygningen, men beboere og andre, herunder børn og forældre med daglig gang i børnehaven ved siden af Dagmargården, skal stadig have adgang til og fra gården. Der skal også fortsat være adgang til en p-kælder, hvis rampe ligger helt op af Dagmargårdens røde mure. Der er med andre ord rigeligt at tage forbehold for, når G. Tschernings Cat 330 langarmsmaskine ankommer og nænsomt går i gang med at tage bidder af bygningen.

For at sikre beboere og trafik har G. Tscherning A/S opsat et 40 m langt stillads på gårdsiden og påmonteret net, der kan fange små stykker beton, der skulle forvilde sig ud af saksen under nedrivningen. Desuden vil der under nedrivningen stå vagter, der kan dirigere biler og gående rundt i området under nedrivningen. Også dele af vejen er afspærret.

G. Tscherning A/S har betydelig erfaring med alle former for nedrivning og anlægsarbejde i tæt bebyggelse og med betydelige hensyn til beboere, deres huse, haver og dagligdag samt ikke mindst svage beboere, patienter, børnehaver, erhverv og bygninger, der skal bestå.

Kontakt os gerne for mere information.

 

content/dagmargaarden-noerrebro2.jpg

Dagmargården er på 6 etager samt kælder. Bygningen til højre med de farvede altaner skal ikke rives ned.

 

content/dagmargaarden-noerrebro3.jpg

Nedrivningen af den mindre 6. etage på toppen af Dagmargården går noget lettere med den fjernbetjente Brokk, end den ville have gjort, hvis pladsens nedrivere skulle have klaret det manuelt. Denne Brokk slår væggene ned med 6-7 tons tryk og betjenes på sikker afstand.

 

content/dagmargaarden-noerrebro4.jpg

Adgangen til gården skal stå åben under nedrivningen. Den murede væg over porten skal også rives ned.

 

content/dagmargaarden-noerrebro5.jpg

Nedrivningen er så småt gået i gang. Trafik og beboelse er tæt på, så alt foregår med stor forsigtighed.

 

content/dagmargaarden-noerrebro6.jpg

På gårdsiden er opsat et stillads med påmonteret net, der kan tage imod småsten, der evt. falder ud af saksen under nedrivningen.

 

content/dagmargaarden-noerrebro7.jpg

Under hele nedrivningen skal der være adgang til p-kælder. Nedkørslen til p-kælderen er under stilladset. Under nedrivning på denne side af bygningen sættes vagter på, så biler og gående på vej op og ned af ramperne kan holdes tilbage, indtil passage er sikkert.

Gå tilbage