Nyheder
  • 16.000 m2 sanerer for Psykiatrien i Hvidovre

16.000 m2 sanerer for Psykiatrien i Hvidovre

Psykiatrisk Center i Hvidovre gennemgår over en treårig periode en totalrenovering.
G. Tscherning A/S står for miljøsanering og nedrivning af PCB, bly og asbest på i alt 16.000 kvadratmeter.

Det kræver et godt samarbejde og stiller særlige krav, når støj, støv og byggerod skal kombineres med den daglige drift på Psykiatrisk Center Hvidovre. Otte længer til beboerne på Psykiatrisk Center skal gennemgå en totalrenovering, mens alle øvrige bygninger til bl.a. administration skal renoveres. Samtidigt skal der opføres fem nye tilbygninger. Projektet, der er vurderet til et treårigt renoverings- og byggeprojekt, er delt op i fire faser, da beboerne på centeret samt administrationen skal flyttes rundt undervejs.

G. Tscherning A/S er underentreprenør til B. Nygaard Sørensen A/S, som er totalentreprenøren på opgaven, og står for miljøsanering og nedrivning på de i alt 16.000 kvadratmeter.  Tschernings opgave har været at fjerne blyholdigt maling og PCB-kontaminerede materialer. Herudover indeholder tag og udhæng asbest. Det er i alt en opgave på mere end 10 millioner kroner.

Ingen flaskehalse

Efter et år på opgaven står første fase i renoverings-projektet snart klar. Tschernings størrelse gør, at det har været muligt at løfte opgaven og sætte ind med op til 20 af Tschernings egne folk ad gangen. På de bygninger, som skulle totalrenoveres har Tscherning lavet undertryk på hele bygningen og saneret ad én omgang, andre steder har Tscherning foretaget punktsanering.

”Det er en spændende opgave, hvor udfordringen ligger i volumen på opgaven og i tidsaspektet. I første etape er der mange ubekendte, og her har det været vigtigt at finde de bedste løsninger på opgaven. Samtidig har det i den indledende fase været vigtigt at optimere samarbejdet med hovedentreprenøren. Vi har jo begge aktier i at komme hurtigt i mål. For os er det vigtigt ikke at være flaskehals for byggeprojektet. Det undgår vi ved god planlægning, godt samarbejde og ved at rykke ind med flere folk over kortere tid,” siger projektleder på sagen, Jeppe Bille-Hansen.

Maksimal minimering af støj

Den største udfordring har dog ikke været den faglige ekspertise i nedrivning og miljøsanering. Det har snarere været, at centeret har åbent døgnet rundt. Hertil kommer, at centeret huser stedets beboere, hvoraf to afdelinger er ’lukkede’/aflåste. Netop den situation har Tscherning dog allerede erfaring med, da entreprenørvirksomheden har stået for et lignende projekt for Psykiatrisk Center i Vordingborg og psykiatrisk center i Dianalund, Kolonien Filidelfia.

”Vi har bl.a. skullet tænke os ekstra godt om i forhold til støjniveauet. Eksempelvis har vi 1.500 ruder, hvor der skal fjernes PCB i stållisten.  For ikke at knuse alle ruder på byggepladsen tæt på beboerne, har vi valgt at køre ruderne væk, inden vi fjerner PCB’en,” siger Jeppe Bille-Hansen og påpeger, at der herudover er særlige foranstaltninger på byggepladsen.

Tilfreds totalentreprenør

Netop håndteringen af de særlige forhold samt G. Tschernings A/S ekspertise har hos totalentreprenør B. Nygaard Sørensen A/S vakt stor tilfredshed med samarbejdet.

”Tscherning har været meget professionelle. De er meget dygtige, effektive, gode til at omstille sig og til at følge tidsplanen. Der har været en god dialog, samarbejde og forståelse. Der er kun godt at sige,”  siger pladschef, Jens Dandanell Møller.

 

Fakta

G. Tscherning A/S har stået for flere større nedrivnings- og miljøsaneringsprojekter som bl.a.

  • Gentofte Hospital (afsluttet i 2012)
  • Gasbeholderen i Valby (2012)
  • Nedrivning af 35.000 kvadratmeter ved DSB-bygningen på Kalvebod Brygge. (2005)
  • HT-Terminalen på Rådhuspladsen (2004)

Gå tilbage