Nyheder
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde
  • Flot nominering til Tschernings betonarbejde

Flot nominering til Tschernings betonarbejde

Et kompliceret in-situstøbt sti-anlæg er blandt de tre nominerede til In-Situ Prisen 2015. Tscherning står bag det imponerende betonarbejde.

Det er uden tvivl et par svært stolte herrer, der denne morgen går rundt med blikket rettet mod jorden og den hvide beton på ”Ramblaen”. Den 1.000 kvadratmeter store in-situstøbte sti, der i organiske sving og med diskrete niveauforskelle fører gående og cyklende gæster og ansatte frem til hovedindgangen til Novo Nordisks nye internationale hovedkvarter, er netop nomineret til In-Situ Prisen 2015.

Tscherning har udført Ramblaen og 2.100 kvadratmeter underlag til skiferbelægning som underentreprenør for Skælskør Anlægsgartnere (SKAG). Arkitekt på hele det 18.000 kvadratmeter store parkanlæg omkring hovedkvarteret er tegnet af SLA Landskabsarkitekter, der sammen med SKAG allerede har vundet en pris for parken, nemlig Scandinavian Green Roof Award.

Projektleder i Tschernings betonafdeling Tonny Schöndorff og formand Thomas Fossing kender tilblivelsen af stianlægget særdeles godt. I vinterkulden fra december 2013 til april 2014 var Ramblaen især Thomas Fossings primære arbejdsplads, og de er enige om, at det ikke bliver meget større at have udført det arbejde, der ligger til grund for nomineringen.

”Det her er håndværk. Alt er lavet i hånden, der er ikke brugt maskiner. Der er kælet for arbejdet og vi har kunnet bruge det rigtige udstyr, materialer og langt hen af vejen den nødvendige tid til at lave det flot og ordentligt”, fortæller projektleder Tonny Schöndorff, der kun har ros tilovers for det udførte arbejde.

Alle arbejder er lavet i et telt, der har stået opvarmet døgnet rundt for at sikre optimal hærdning. At orkanen Bodil fik fat i teltet allerede på Dag 2 ses stadig på det felt, der var ved at tørre op den nat. Det er naturligvis ærgerligt. Men det understreger samtidig, at in-situstøbning er håndværk, og at det er her-og-nu-arbejde i levende materialer.

Seks forlængere på kosten

Detaljerne og kompleksiteten fylder godt til i Ramblaens tilblivelse. Alle 61 felter er håndglittede, hvorefter over halvdelen af dem er kostet i forskellige retninger. Somme tider i flere retninger i samme felt.

"Det er ikke nemt at koste, så det bliver så pænt, som ønsket var her. Kosten skal placeres præcist og trækkes med det samme i én, lang glidende bevægelse, for at den ikke laver en fordybning i den våde beton. Samtidig skal den trækkes helt lige. Nogle af felterne på Ramblaen er ret brede, og vi måtte sætte op til seks forlængere på kosten for at gøre den lang nok", forklarer Thomas Fossing og mere end antyder, at det er arbejde, der skal gøres uden rystende hænder.

For kostningen kan ikke gøres om "uden at sætte den anden afdeling i gang". Altså Tschernings nedrivere.

61 in-situstøbte felter uden defilationsfuger

Alle felter på Ramblaen ligger helt op af hinanden, og der er ingen defilationsfuger til at tage eventuelle bevægelser. For at betonen ikke skal revne, er den svært armeret efter en eksperts beregninger.

Men Thomas Fossing har også selv haft lommeregneren fremme. Mange af felterne ender ud i Ramblaens karakteristiske buede bedkanter, der ikke afsluttes med lodrette kanter, men to 45 graders vinkler til den synlige understøbte lodrette kant.

"Jeg har ligget vågen om natten for at udtænke matematiske formler, der kunne hjælpe os med at lave forskalning til de bedkanter. Vi har sågar talt med en matematiklærer", lyder det med et grin fra formanden, der tilsyneladende fandt en løsning, der kunne arbejdes med. I hvert fald er det ikke bedkanterne, de to betonfolk koncentrerer sig om ved genkigget på pladsen.

content/insitu-nominering2.jpg

Detaljegraden på Ramblaen har holdt formanden vågen om natten.

Fejlfinding med kendermine

Det er længe siden, projektlederen og formanden har set Ramblaen sidst. Det er tydeligt, at vind, vejr, årstidernes skiften, slid og almindeligt brug har gjort sit. Nogle steder fremstår den ubehandlede beton lidt grøn fra nedfaldne blade, og at de støbte bænke langs Ramblaen bruges af skatere er ligeledes synligt.

Men de kigger ikke efter almindeligt slid. De erfarne øjne er rettet mod fejl og arbejde, der ikke er blevet perfekt nok. De peger rundt, og det er tydeligt, at der er ting, der ærgrer dem. Men formandens stolthed over den samlede indsats er alligevel ikke til at tage fejl af.

”Det tog et par dage at finde det rigtige udtryk og den rette måde for sjakket at arbejde på. Men det kom til at fungere rigtig godt – jeg og Anders glittede, Søren var kostemester og den nye mand, Claus, fik lov til at slæbe. Sjakkets opfindsomhed og tålmodighed har betydet meget for resultatet”.

Speciale i in-situ

Tschernings betonafdeling er blot 3 år gammel, men er allerede anerkendt og med gode projekter på referencelisten. Som i resten af Tschernings afdelinger og fagområder – Anlæg, Jord, Kloak, Miljøsanering og Nedrivning – laves langt størstedelen i egenproduktion.

Afdelingen laver alle typer betonarbejde, men har specialiseret sig i kompliceret in-situstøbning.

Desuden inkluderes betonafdelingen ofte i opgaver, hvor Tscherning kan byde ind på flere entrepriser. Eksempelvis nybyggeri og store renoveringer, hvor erfaringen gennem de seneste år har vist, at kombinationen af egenproduktion og samlet koordinering af flere entrepriser giver fleksibilitet, innovative løsninger og gode projekter, som både bygherre, rådgiver og Tscherning kan være stolte af.

I øjeblikket går Thomas Fossing og en god del af Tschernings 30 mand store betonafdeling netop på en opgave med flere entrepriser. Sammen med flere af Tschernings kloak- og anlægs-sjak støber de bundplader og fundamenter på det store nybyggeri Jacobsens Have ved Ny Ellebjerg Station.

Næste store in-situstøbte stianlæg er 2.200 kvadratmeter for Malmos A/S på GAPS, Region Sjællands nye psykiatrisygehus i Slagelse, hvor haverum og landskab er tænkt ind som et betydeligt element i det samlede byggeri.

Tidligere har Tscherning også stået for Løbehjulsbanen i Fælledparken – se video her

"In-situ støbningens Ferrari"

Tschernings betonafdeling består primært af uddannede struktører, der er erfarne og håndplukket til arbejdet. Derfor kan Tscherning byde ind på andre komplicerede opgaver som Ramblaen, og projektleder Tonny Schöndorff bliver da også ofte bedt om pris på lignende arbejde.

Den giver han gerne, og både Thomas Fossing, hans sjak og andre af Tschernings struktører er klar til opgaven. Men som Tonny Schöndorff understreger igen og igen.

"Det her er kvalitet. Ramblaen er Ferrarien, ikke Folkevognen. Bygherre og arkitekt har ønsket, at Ramblaen skulle være ekstraordinær, og det er ekstraordinært arbejde, de har fået. Det koster".

"At det så lykkes så godt, og ligefrem bliver nomineret til In-Situ-prisen… Det bliver jo ikke meget større".

Vinderen af In-Situ Prisen 2015 afsløres 10. marts.

content/insitu-nominering3.jpg

Ingen adgang for uvedkommende.

content/insitu-nominering4.jpg

Ramblaen 1 år efter støbningen. Når solen titter frem gennem skyerne ses effekten i de skiftevis glittede og kostede felter tydeligt.

content/insitu-nominering5.jpg

Ramblaen er stærkt armeret, og arbejdet med forskalning har været så omfattende, at det undervejs i arbejdet blev overvejet, om der skulle tilknyttes en snedker.

content/insitu-nominering6.jpg

Endnu et stykke præcisionarbejde. Der er støbt 61 felter i forskellig form og størrelse ned over Ramblaen. Men det ligner 150 felter, fordi samme felt ofte er kostet i flere forskellige retninger.

content/insitu-nominering7.jpg

"Betonen må ikke betrædes". Det var en helt fast besluttet regel på Rambla-opgaven. Det er ikke nemt at flytte et telt to meter, når "gulvet" ikke må røres med hverken sikkerhedssko eller teltbarduner. Men viljen og ønsket om perfektion har haft høj prioritet hos formand Thomas Fossing og hans folk.

content/insitu-nominering8.jpg

Langs en del af Ramblaen er lavet in-situstøbte bænke med afrundede kanter og skrå sider.

Gå tilbage