Nyheder
  • Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2021

Flot 2020/21 regnskab for Tscherning Gruppen!

Det er med stolthed at Tscherning Gruppen kommer ud af regnskabsåret 2020/21, med et flot resultat på DKK 21 mio. før skat (DKK 16.8 mio. efter skat). Vores største driftsselskab G. Tscherning, leverer ud af dette et resultat på DKK 14.2 mio. før skat (DKK 11.3 mio. efter skat).

Så selvom året har været præget af Corona-pandemien, samt de forskellige udfordringer denne krise afstedkom, har Tscherning Gruppens ledelse og dygtige medarbejdere formået at levere det bedste resultat i virksomhedens 46-årige historie.

Det viser at Tschernings overordnede virksomheds- og udviklingsstrategi nu omsættes til konkrete resultater på bundlinjen, samt at vores fokus på at kunne levere en større andel af byggeriets værdikæde gennem datterselskaberne Tscherning Beton, Gravmand og Total Diamanten, modsvarer kundernes ønsker.

Vores mange og diverse ydelser efterspørges, og kunderne er yderst tilfredse med vores solide løsninger. Det er vi meget tilfredse med.

Udover at vi i 2020/21 har leveret et flot regnskab, har vi i løbet af året også styrket vores altid stærke fokus på den grønne omstilling, bæredygtighed, CSR, mennesker og arbejdsmiljø.

Vi har således udført flere bæredygtige projekter, herunder nedtagning af den gamle skole i Gladsaxe, hvor en væsentlig del af bygningens materialer blev renset og nu skal genbruges i kommunens opførelse af nye bygninger.

 

I vores bestræbelser for at nedbringe CO2 udledningen – og derved beskytte vores klima, har vi indkøbt og indført en række eldrevne maskiner i produktionen, samt flyttet en del af vores medarbejdere over i elektriske firmabiler.

Vi har også som altid arbejdet målrettet på skabelsen af en stærk sikkerhedskultur, en rummelig arbejdsplads samt gode vilkår for udvikling. Hvilket uden tvivl er medvirkende til at gennemsnits ancienniteten hos Tscherning er +8 år, samt at vores medarbejdere hver dag bidrager loyalt og professionelt til både bundlinje og tilfredse kunder.

Forventningen til det kommende år, er resultater i samme størrelse samt en fortsat cementering af Tscherning som Danmarks grønne entreprenør – en virksomhed hvor en solid bundlinje, skabes på baggrund af bæredygtighed og social ansvarlighed.

 

Regnskab GT 2021

Regnskab Holding 2021

Gå tilbage