Nyheder
  •  Farlig miljøgift er meget udbredt

Farlig miljøgift er meget udbredt

Regeringen har valgt at øge fokus på miljøgiften PCB og oprette en rådgivningsenhed. Det sker, efter kortlægning har vist, at PCB er mere udbredt i danske byggerier end hidtil antaget.

PCB er en miljøgift, der blev brugt i byggerier fra 1950 til 1977. Det indgik blandt andet i fugemasse og maling. Hvis man udsættes for PCB over en årrække, kan det være sundhedsskadeligt. PCB kan blandt andet være hormonforstyrrende og skade immunsystemet.

Kortlægningen viser, at PCB hyppigst har været anvendt i elementbyggerier – det vil sige etageejendomme, kontorbyggerier og institutionsbyggerier. Men det har også været brugt i én- og tofamiliehuse fra perioden. Der er undersøgt 352 bygninger og i 73 pct. af én- og tofamiliehusene og 85 pct. af de øvrige bygninger, kan der spores PCB. Kortlægningen viser altså, at PCB er væsentligt mere udbredt i de danske bygninger, end man hidtil har antaget.

"Det er den enkelte husejers ansvar at sikre, at bygningen ikke er sundhedsfarlig at opholde sig i. Regeringen opretter nu en rådgivningsenhed for parcelhusejere, så det bliver let og hurtigt at få svar på sine spørgsmål. Desuden styrker vi den rådgivning, som vi har haft i forvejen, så der nu er hjælp at hente uanset om man er offentlig eller privat bygningsejer," siger Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard

Op mod 20.000 én- og tofamiliehuse, som er bygget eller renoveret i 1950-1977, risikerer at overskride Sundhedsstyrelsens grænseværdier for indholdet af PCB i indeluften.
For offentlige institutioner og kontorejendomme er det ca. 1,2 pct., og for én- og tofamiliehuse er det mellem 1,3 og 1,6 pct. Da der blev bygget et meget stort antal én- og tofamiliehuse i perioden fra 1950 til 1977, kan der dog være tale om op mod 20.000 huse, hvor der er for meget PCB i luften.

Vi fjerner PCB

Hos G. Tscherning fjerner vi PCB så det ikke påvirker mennesker eller forurener det omgivende miljø. PCB regnes som farligt affald og er blandt de 10 farligste miljøgifte i verden.

Arbejdet kræver derfor grundighed i planlægningen,forberedelsen og udførsel.

Saneringen sker ved at etablere en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet. Der etableres særligt filtreret ventilation hvor der skabes undertryk i arbejdsområdet og, der anvendes punktsug ved værktøj og andre tiltag for at kontrollere PCB-afgasningen og -spredning.

PCB-holdigt affald nedpakkes derefter i lukkede og forseglede beholdere, og bortskaffes til NORD (tidligere Kommune Kemi) eller godkendte modtagestationer. Arbejdet udføres med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med særlige filtre og luftforsyning, samt alle lovpligtige velfærdsforanstaltninger (fx Miljøvogn).

Derfor er alle vores involverede medarbejdere, fra sanitører til projektleder, specialuddannede og certificerede til netop denne type saneringsarbejde.

Da vi igennem mange år har saneret PCB på mange forskellige opgaver og under mange forskellige forhold, har vi udviklet vores eget specialudstyr og metoder for at sikre, at arbejdet altid udføres optimalt og, beskytter mennesker og miljøet bedst muligt.

Udover løsning af opgaver deltager vi aktivt i den løbende forbedring og udvikling af retningslinjerne for arbejdets udførelse, design og udvikling af nye værktøjer samt teknikker og sikkerhedsprocedurer.

Vi samarbejder derfor med Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut og andre førende eksperter, og deltager aktivt i arbejdet hos Dansk Asbestforening samt andre interesseorganisationer.

Hvis det ønskes kan vi derfor også tilbyde, at foretage undersøgelser og identificering af PCB i bygninger og installationer, at tage prøver til laboratorieanalyse, opfølgende kontrol og, at udarbejde rapporter og handlingsplaner.

Gå tilbage