Om os

Værdigrundlag

I Tscherning er vores værdier det holdningsmæssige udgangspunkt, der udstikker rammerne for alle vores aktiviteter og handlinger.

De er skabt og formet gennem tæt dialog, og på baggrund af mange års erfaringer, og vores værdier vejleder os fortsat mere end noget andet.

 content/soeren-tscherning.jpg

Ambassadør

I Tscherning er vi alle virksomhedens ambassadører, og vi stræber hele tiden efter at være gode formidlere og gode sælgere, både internt og eksternt. Vi er nærværende og synlige i vores relationer med både kunder og kollegaer, og vi stiller vores viden og kompetencer til rådighed for alle, der kan få nytte af dem.

Vi bakker loyalt op om Tschernings grønne profil, som indgår naturligt i alle opgaver, vi løser, og vi er stolte af at videreføre de værdier og den historie, som altid har dannet grundlag for vores virksomheds udvikling og succes.

Professionel

I Tscherning er vi professionelle og løser vores opgaver så optimalt, at vi til enhver tid vil være det naturlige førstevalg. Med vores erfaring og viden skaber vi en bæredygtig og lønsom forretning, som vi kan være stolte af og vore kunder med glæde entrerer med.

Vi holder vores viden på forkant med udviklingen for hurtigt at kunne træffe de rigtige beslutninger i en travl hverdag, og vi tager et fælles ansvar for, at alle har de rette kompetencer og den rette uddannelse til at levere gode, miljørigtige løsninger i top kvalitet, med stor faglig stolthed og efter Tschernings standarder.

Troværdig

I Tscherning holder vi, hvad vi lover, og gennem vores handlinger og væremåde viser vi, at Tschernings værdier ikke bare er flotte ord på et stykke papir, men derimod vigtige vejvisere i vores daglige arbejde.

Vi gør alt, hvad der er menneskeligt og fagligt muligt for at holde vores aftaler, og for at Tscherning forbliver kendt som en grøn og troværdig virksomhed. Vi er til at stole på og lægger ikke skjul på, hvad vi står for og hvad vi kan. Vi siger det, der skal siges, og gør det, der skal gøres, og viderebringer al information, som kan komme Tscherning til gode.

Service

I Tscherning står vi til rådighed for vores kunder og viser med vores nærvær og engagement, at vi både kan og vil løse opgaven. Med vores synlighed og service viser vi, at vi vil kunden.

Vi holder os kundernes succeskriterier for øje og har forståelse for deres behov. Vores mål er at få kundens problemer løst. Vi er fleksibelt indstillet og har forståelse for opgaven i sin helhed. I det hele taget arbejder vi for at give vores kunder så let et liv som muligt.

Arbejdsglæde

I Tscherning udstråler vi positiv gejst, vilje og energi overfor hinanden og vores omverden. Vi er åbne, imødekommende og engagerede.

Vi udstråler interesse for vores opgaver og glæde ved arbejdet. Vi er holdspillere og glæder os over vores succes, fordi den er til gavn for Tscherning og vores fælles mål.

Vi respekterer og passer på hinanden og bidrager i det daglige til en positiv stemning. Vi tror på værdien af det, den gamle altid har sagt: “Keep smiling”.

Georg Tscherning

Den "grønne ånd"

At vores signaturfarve er grøn, er naturligvis ikke en tilfældighed. Hos Tscherning forsøger vi at påvirke alle til at tænke på miljøet – hver dag og hele tiden. Ikke kun de mennesker der er ansat i Tscherning, men også kunder og samarbejdspartnere, og i enhver henseende være vores samfundsansvar bevidst.