Løsninger

Andre miljøfarlige stoffer

Vi fjerner altid miljøfarlige stoffer så det ikke påvirker mennesker eller forurener det omgivende miljø

Vi ved, at håndtering af farligt affald og denne type saneringsopgaver kræver grundighed i planlægning og forberedelse. Med vores faglige og specialiserede tilgang, planlægger, identificerer og afgrænser vi opgavens omfang, herunder tager prøver af de tilstødende materialer, så vi er sikre på, at få det med, som skal med, men ikke mere end det.

Miljøsanering af farlige stoffer skal typisk udføres helt afskærmet fra det omgivende miljø. Opgaven omfatter oftest at etablere en lufttæt indeslutning og etablering af slusesystemer for adgang til arbejdsområdet, at der etableres særligt filtreret ventilation (fx HEPA), at der skabes undertryk i arbejdsområdet og, at der anvendes punktsug ved værktøj og andre tiltag for at kontrollere afgasningen og spredning af stoffer. Farligt affald skal altid nedpakkes i lukkede og forseglede beholdere, og bortskaffes til eksempelvis NORD (tidligere Kommune Kemi), forbrænding eller godkendte modtagestationer. Arbejdet udføres altid med fuldt værneudstyr i heldragter og åndedrætsværn med specialfiltre og luftforsyning.

Derfor er alle vores involverede medarbejdere, fra sanitører til projektleder, specialuddannede til den aktuelle type saneringsopgave. Ved beslutning om indgriben og fjernelse af miljøfarligt stof udfører vi som minimum altid saneringen i fuld overensstemmelse med gældende love og regler, brancheforeningers og Arbejdstilsynets vejledninger for fjernelse af det identificerede stof. Opgaverne gennemføres i et tæt samarbejde med kunden og de relevante myndigheder. Vi kontrollerer arbejdet løbende med udførelseskontrol og afslutter altid opgaverne med at dokumentere det udførte arbejde.

G. Tscherning A/S har i gennem mange år miljøsaneret på mange forskellige opgaver og under mange forskellige forhold. Miljøsanering er et område i konstant udvikling hos G. Tscherning A/S. Vi sætter en ære i, at følge med i nye ideer og teknikker, og, hvor det er nødvendigt, udvikler vi vores eget specialudstyr og metoder for at sikre, at arbejdet altid udføres optimalt og beskytter mennesker og miljøet mest muligt. Vi samarbejder derfor med de førende eksperter på området, eksempelvis Teknologisk Institut og SBI. Hvis det ønskes kan vi derfor også tilbyde at foretage undersøgelser og identificering af farlige stoffer i bygninger og installationer, at tage prøver til laboratorieanalyse, at udarbejde handlingsplaner, opfølgende kontrol og, at udarbejde relevante rapporter.
 

Fakta:

Der bliver hele tiden identificeret nye miljøproblematiske stoffer i bygningsmaterialer, både stoffer som findes naturligt i naturen eller er kemisk fremstillet. Indenfor de seneste år er der kommet fokus på bl.a. bly, klorerede paraffiner og – biphenyler, kviksølv og epoxy samt radioaktive materialer og radon. Stofferne identificeres fordi vores viden hele tiden udvides og fordi vi bliver bedre og bedre til at finde dem.

Samlet for de mange ”nyopdagede” miljøfarlige stoffer er, at de er sundhedsskadelige for mennesker og dyr, og typisk kan optages i kroppen via munden, indånding og huden, er mistænkte for at være hormonforstyrrende og/eller kræftfremkaldende og, at de generelt betragtes som et stort miljøproblem. Fokus på miljøfarlige stoffer vil fortsat være vigtigt også i fremtiden.

Stofferne er typisk blevet anvendt i bygningsindustrien pga. deres tekniske egenskaber, eksempelvis fordi de er vejrbestandige, brandhæmmende, gode som blødgører, har gode – eller ikke gode – elektrisk ledende egenskaber –, eller isolerer godt mod kulde, varme eller fugt eller i elektriske komponenter. Stofferne kan derfor findes i alle typer af materialer og i rigtig mange bygninger.

 

content/sanering_andre_stoffer.jpg

 

CASE: Kemira og NOVO gulve/epoxy

Radioaktiv nedrivning – helt sikkert. En sag fra vores hverdag

G. Tscherning A/s har som den eneste entreprenør i Danmark gennemført dekommissionering af atomreaktorer. Da atomreaktorerne på Risø skulle fjernes, kontaktede Dansk Dekommissionering os. Vi har gennemført nedrivning ad to omgange og under meget strenge sikkerhedsforanstaltninger.

Specielt nedrivningen af den store reaktor DR2 var en udfordrende opgave, som blev omhyggeligt planlagt sammen med Dansk Dekommissionering (DD). Opgaven omfattede identificering af metode, detailplanlægning, adskillelse af materialetyper samt adskillelse af radioaktive og den ikke-radioaktive beton fra hinanden. Nedrivningsmetoderne omfattede også gennemførelse af testforsøg, wire-skæring, boring, hugning samt, håndtering og pakning af radioaktivt affald. Der blev i opgaven lagt stor vægt på de kvalitets- miljø- og arbejdsmiljømæssige processer (KMA), som vi kan levere.  Betonbrokkerne og selve reaktoren fjernede vi ved hjælp af robotter.

For at sikre et optimalt arbejdsmiljø, og undgå spredning af radioaktive partikler, pakkede vi arbejdsområdet og reaktoren ind i et telt udstyret med undertryk, etablerede miljø- og velfærdsforanstaltninger med tre trins slusesystem, ventilation med HEPA filtrering, løbende overvågning af luften i og udenfor teltet m.v. Arbejdet udførtes med brug af en kæmpe støvsuger med filter udskilning. På den måde kunne vi opsamle en masse af det radioaktive støv helt inde ved betonhammeren og fylde det direkte i DD’s specialbeholdere. Samtidig var alle medarbejdere iført både åndedrætsværn (P3 filtre) og special-arbejdstøj samt dosimeter. Både før, under og efter arbejdet blev medarbejderne fulgt af en helsefysiker, som kunne konstatere, at ingen medarbejdere havde modtaget stråling i nærheden af grænseværdierne.

Udvalgte referencer

  • Unicefbygningen på Marmormolen i København

Tilbage / Miljøsanering