Referencer
  • Sundby Gasværk
  • Sundby Gasværk
  • Sundby Gasværk
  • Sundby Gasværk

Sundby Gasværk

G. Tscherning A/S har udført flere af nedrivningerne af Københavns gamle, markante gassiloer. I 2012 væltede vi den største, Valby Gasbeholder ved en kontrolleret sprængning. Sundby Gasværk blev skåret ned.

Sundby Gasværk lå på Amager som nabo til haveforeningen Sundvægnet og Prøvestenen. Det var det sidste gasværk, der blev bygget i København – og også det sidste til at blive taget ud af drift i forbindelse med overgang til nyt bygassystem i København i 2007.

Der var tanker om at bevare selve siloerne, ikke mindst den højeste på 60 meter, da de for mange lokale var vartegn i området.

Derfor blev selve gasproduktionsanlægget med betydelig rørføring, tanke og miljøsaneringsbehov udført i 2010-11. Da der ikke kunne findes en løsning for bevaring af den høje gasbeholder, blev det besluttet af rives den ned også. G. Tscherning A/S udførte begge etaper.

2010-11 – Etape I: Totalnedrivning samt miljøsanering af produktionsanlæg til bygas, 60 meter høj gassilo, en mindre gassilo samt 5 beholdere til benzin. Omfattende miljøsanering af kedler (asbest).

2012-13 – Etape II: Totalnedrivning af flere bygninger på grunden. Projekt afsluttet med anlægsarbejde til bar grund.

Gå tilbage