Referencer
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen
  • Falkenborgskolen

Falkenborgskolen

PCB er i dag forbudt, men i årtier brugt i bl.a. fliseklæb, fuger og maling. G. Tscherning A/S sanerer for PCB hver eneste dag. Som regel kan det fjernes, skæres væk eller indkapsles. På en skole i Frederikssund var den eneste løsning totalnedrivning.

Falkenborgskolen stod foran en stor ombygning af eksisterende bygninger, men fund af PCB satte det store projekt i stå.

Efter omfattende undersøgelser blev det besluttet, at to bygninger midt på skolen måtte rives ned. Det var ikke muligt at fjerne det miljøfarlige stof, så man var sikker på, at indeklimaet overholdt grænseværdierne. Selv skolemøblerne måtte bortskaffes som farligt affald.

De berørte bygninger, E + F, lå midt i skolekomplekset. Den omfattende sanering, rydning og efterfølgende totalnedrivning blev planlagt nøje, bl.a. blev pladsen hegnet forsvarligt ind, så arbejdet kunne foregå sikkert for børn og ansatte.

Transport af materiel og maskiner til og fra pladsen blev forsøgt planlagt uden for skoletid, alternativt langsomt og med vagter. G. Tscherning A/S udførte arbejdet blot 3 m fra legende børn og forlod pladsen byggeklar til ny skolebygning.

Læs mere om PCB-sanering her

 

Tscherning udfører PCB-sanering hver dag. Her er nogle af de seneste store PCB-projekter:

2015. Bispebjerg Hospital, bygn. 15: Totalnedrivning, ialt 5.300 m2. Omfattende miljøsanering, bl.a. blæsning af alle overflader for PCB/ bly.
2015. Kræftens Bekæmpelse Hovedkontor: PCB/blysanering i lofter og vægge ifm større ombygning.
2014-15. Dagmargården, Nørrebro: Totalnedrivning i meget tæt bebyggelse, ialt 3.000 m2. Afrensning af 8.000 m2 loft og vægge for PCB. Desuden asbest samt klorerede paraffiner i fuger.

Gå tilbage