Referencer
  • Dagmargården

Dagmargården

Nedrivning midt i byen kræver omtanke, planlægning og forsigtighed. Det er arbejdet på det tidligere plejehjem Dagmargården på Nørrebro et godt eksempel på.

Dagmargården lå i et område på Nørrebro med tæt bebyggelse.

Den ca. 3.000 m2 store bygning var placeret i den ene ende af en karré med vej på tre sider. Den fjerde side var gården, som under hele nedrivningen skulle være brugbar og iøvrigt husede en børnehave samt en nedkørsel til en P-kælder i brug, hvis rampe lå helt op af Dagmargårdens røde mure.

Der var med andre ord rigeligt at tage forbehold for, da G. Tschernings langarmsmaskine gik i gang med nænsomt at tage bidder af den 6 etager høje bygning.

G. Tscherning A/S foretog flere sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet. Der blev opsat et 40 m langt stillads på gårdsiden med påmonteret net, der kunne fange små stykker beton, bl.a. fra nedbrydningsarbejdet med fjernbetjent Brokk på tagetagen. Desuden stod der under nedrivningen vagter til opsyn og dirigering af biler og gående i området.

Før selve nedrivningen sandblæste Tscherning grundet PCB i alle malede overflader ca. 8.000 kvadratmeter vægge og lofter. Gulve med PCB blev fjernet manuelt. Fuger omkring vinduer indeholdt klorerede parafiner (KP) og ialt 1,5 kilometer fuger blev fjernet. G. Tscherning A/S asbestsanerede desuden bygningens 68 badeværelser samt en række rørkanaler, som nedriverne fandt asbest i under rydningsarbejdet.

G. Tscherning A/S har betydelig erfaring med alle former for nedrivning og anlægs-arbejde i tæt bebyggelse og med betydelige hensyn til beboere, deres huse, haver og dagligdag samt ikke mindst svage beboere, patienter, børnehaver, erhverv og bygninger, der skal bestå.
Spørg gerne på flere eksempler og referencer.

Læs mere om projektet her

Gå tilbage