Referencer
  • Bellahøj Højdebeholder
  • Bellahøj Højdebeholder
  • Bellahøj Højdebeholder
  • Bellahøj Højdebeholder

Bellahøj Højdebeholder

Med tre børnehaver helt op af pladsen var der mange hensyn at tage, da G. Tscherning A/S gik i gang med nedrivning af den 10.000 kubikmeter store højdebeholder ved Bellahøj.

Blot 4 meter. Det var afstanden til hegnet rundet om den ene af de tre børneinstitutioner, der var naboer til den gamle vandbeholder ved Bellahøj. Derfor blev nedrivningen omhyggeligt planlagt.

Sammen med bygherren HOFOR blev det besluttet at lægge nedrivning af selve den femfløjede vandbeholders betonvægge i weekenden, mens der i hverdagene kunne miljøsaneres, ryddes og rives ned i tårnets indre for bl.a. gamle kar og søjler.

Grundet bekymring for støv og miljøgifte fra lokalbefolkningen, ikke mindst bekymrede forældre til institutionsbørn, var der under arbejdet stor opmærksomhed på kommunikation.
Der blev bl.a. ugentligt afholdt informationsmøder samt udarbejdet ekstra rapporter og målinger i forbindelse med nedrivningen for at dokumentere evt spredning til omgivelserne. Rapporterne viste ikke miljøbelastning over grænseværdierne i omgivelserne.

G. Tscherning A/S udførte en betydelig mængde miljøsanering på stedet, bl.a. for bly og PCB i maling samt for asbest på og omkring rørbøjninger.

For at glæde børnene i området og gøre dem fortrolige med de store maskiner, de ville kunne følge nedrivningen igennem, inviterede G. Tscherning og HOFOR til “Klap En Gravko”-dag før nedrivningen gik i gang. En hyggelig formiddag og en stor succes.

Gå tilbage