Referencer
  • Marmormolen
  • Marmormolen

Marmormolen

København er verdens 6. største FN-by. Det danske udenrigsministerium og FN besluttede at samle alle FN-organisationer i »FN-byen« i Københavns Nordhavn. G. Tscherning A/S har haft flere store entrepriser på projektet. Udviklingsprojektet, som spænder fra FN-byen til hoteller og boliger spredt over fire øer i havnen, udvider Østerbros byområde ved at inddrage det gamle havneområde. 

G. Tscherning A/S har bogstaveligt talt gravet kloakrør ned under den ene ende af de store FN-lagerbygninger og revet samme bygning ned i den anden ende. Projektet på Marmormodel er enormt, udfordrende og kræver både omhyggelighed og evne til at samarbejde. 

I Tscherning er vi stolte af, at vores nedrivere og anlægsfolk var med fra starten på FN-byen og har udført store entrepriser på stedet. 

Nedrivning og miljøsanering

Tscherning udførte totalnedrivning og miljøsanering (bly, PCB, asbest mm) af ca. 40.000 m2 bygninger, henh. kontor, lager, lældre mm. Udført med store krav til koordinering med Tscherning Anlæg og andre UE på pladsen. Beliggenheden satte store krav til hensynstagen til ansatte og besøgende med daglig gang nær pladsen. 

Jord og kloak

Tscherning udførte omfattende kloakentreprise (regnvand + spildevand) samt betydeligt jordarbejde, bl.a. udgravning og sandtilfyldning. Ialt gravning  af 25.000 m3 jor,d heraf 5.000 m3 kørt bort. Der blev desuden anlagt kloak, trækrør til installationer samt nedgravning af regnvandstanke til genvinding og afretning til asfalt. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Aarsleff som ansvarlig for styring af projektet samt Tscherning Nedrivning. Foretaage i etaper med drift i enkelte bygninger. 

Første del af byggeriet og arbejdet på Marmormolen stod færdigt i foråret 2012 og blev helt færdiggjort i starten af 2014. 

Gå tilbage