Referencer
  • Gentofte Hospital
  • Gentofte Hospital

Gentofte Hospital

Tscherning var med da Gentofte Hospital blev renoveret. Opgaven blev gennemført i samarbejde med NCC – og det tog cirka et år inden sagen kunne afsluttes i foråret 2012. Byggepladsen lå mellem hospitalets børneinstitution og ambulancemodtagelsen, så det krævede hensyntagen til de der færdedes i området – og skærpet fokus på, at der var ekstra godt styr på at holde adgangsvejene frie.

Opgaven var spændende, da mange af Tschernings specialistkompetencer kom i spil. Der skulle miljøsaneres for asbest og bly, nedrives samt laves anlæg og kloak. Blysanering er noget som oftere og oftere dukker op – især fordi mange gamle malinger indeholder meget store mængder bly. Tscherning har udviklet en metode, hvor den blyholdige maling kan fjernes, med et minimum af den bagvedliggende konstruktion. Det sparer ressource og reducerer mængden af affald.

Sagen gav anledning at få specialfremstillet en ny smart sandblæser, som lettede arbejdet med at få malingen af væggene. Sandblæseren tørblæser og har en speciel ventilation, der ør at affaldet bliver minimeret og vi kan klare meget større opgaver.

Gå tilbage