Referencer
  • Danmarks største nedrivning

Danmarks største nedrivning

Rundt om DSB-bygningen på Kalvebod Brygge i København har vi revet 35.000 kvadratmeter ned. Og med 40 millioner kroner er det nedrivningen med Danmarks største kontraktsum. Flere ekstraopgaver kom endda til undervejs. Mens vi var i fuld sving, ønskede hovedentreprenøren samtidig en totalnedrivning af tvillingen til DSB-bygningen. Så i alt har vi fjernet 60.000 tons beton. Det hele klaret inden for tidsplanen.

Der var god grund til, at de to nedrivningsfirmaer Villy C A/S og G. Tscherning A/S i 2005 dannede fællesselskabet Scandinavian Demolition Company (SDC). Opgaven med at bane vej for Rigsarkivets nye magasiner på Kalvebod Brygge i København var nemlig så stor, at den i sig selv krævede kapacitet ud over det sædvanlige.
Tilsammen havde Villy C og Tscherning også mandskab og maskiner nok til at udføre store og pludselige ekstraopgaver uden at rykke tidsplanen.
Entrepriseleder hos hovedentreprenøren, Peter Mytting Hansen fra Per Aarsleff A/S er da heller ikke i tvivl om, hvad der er mest positivt ved samarbejdet med SDC: ”Det er, at de kan klare sig selv. De er entreprenante. De finder selv på løsninger og optimerer dem. Og det betyder en del i det her projekt, hvor næsten en tredjedel af entreprisen består af nedrivning. Så nedrivningen har vi ikke brugt mange administrative ressourcer på. I stedet kunne vi så bruge vores kræfter på de øvrige to tredjedele af opgaverne,” forklarer Petter Mytting, der selv var byggeleder på projektet og samtidig også koordinerede og var ansvarlig for Aarsleffs arbejde på pladsen.

Afsatte nødvendige ressourcer
”SDC deltog på møderne med bygherren og afsatte de nødvendige ressourcer til opgaverne. På den måde foregreb de problemer. Der har konstant været god kontakt og dialog. I det hele taget har de været meget fleksible. Hvis det passede os bedre, at nogle af nedrivningsopgaverne blev udført i en anden rækkefølge, så gjorde de bare det uden at kny.” Det er noget Peter Mytting Hansen sætter pris på, fordi den største udfordring ifølge ham, har været at få revet ned i takt med, at alle de andre opgaver skulle løses.
”Det har været en stor og kompliceret opgave at koordinere og få logistikken på plads, fordi der har været så mange forskellige arbejdsopgaver og grænseflader til andre leverandører.” Alligevel kommer svaret prompte, når man spørger ham, hvordan SDC håndterede ekstraarbejdet med at fjerne alle de ukendte fundamenter, der dukkede op i jorden undervejs.
”Det opdagede vi ikke”, ryger det ud af Peter Mytting Hansen, der dog forklarer uddybende, at Kurt Jensen fra Tscherning blot registrerede mængderne og gav besked. Den sendte Aarsleff så videre til bygherren, helt efter aftale. ”Så det var en nem sagsgang.”

”Tscherning er en af de bedste”
Ud over udfordringerne med koordinering, ukendte fundamenter og nedrivning af tvillingbygningen så bød opgaven også på flere delikate nedrivninger. Dels skulle vi klippe overdimensioneret jernarmering ned blot en meter fra
skriveborde, hvor der sad medarbejdere, og dels skulle vi rive ned lige op ad DSBs kommandocentral, der styrer al togtrafik i Danmark. Derfor skulle vi holde os under strenge minimumskrav for støv, støj og vibrationer.
”Der var eksterne leverandører til at foretage måling og overvågning af vibrationer og lyd,” forklarer Peter Mytting Hansen og fortsætter: ”Og vi var ikke udsat for overskridelser rigtigt.” Spørger man ham så, om hvad der er mest negativt ved samarbejdet med SDC, svarer han: ”Jeg ved ikke, om man kan finde noget negativt. Det har været rigtigt positivt. Nu kan man ikke sammenligne projekter, for der er altid forskellige forhold hver gang, men Villy C og Tscherning er nogle af de bedste underentreprenører, jeg har arbejdet sammen med.”

Gå tilbage