Projekter
  • Trekroner Plejecenter
  • Trekroner Plejecenter
  • Trekroner Plejecenter
  • Trekroner Plejecenter
08 / 01 / 2016

Trekroner Plejecenter

Roskilde Kommune opførte i 2010-12 et 18.500 kvadratmeter stort plejecenter på en mark nær Trekroner. G. Tscherning A/S udførte al forsyning, jord og belægning på byggeriet.

Plejecenter Trekroner er Roskilde Kommunes nye plejecenter med ialt 155 plejeboliger til ældre samt psykisk handicappede. Byggeriet er opført som Danmarks på tidspunktet største passivhus.

Som underentreprenør på jord og forsyning har G. Tscherning A/S udført flere af “passiv”elementerne, bl.a. anlæg af samlet 1,5 km kloak, vand, el, skraldesug og ventilation, herunder lægning af rør op til Ø 1500 mm og opsætning af fritstående luftindkast i terrænet.
Fjernvarmerør er anlagt i samarbejde med Roskilde Kommune.

Jordopgaven har været betydelig. Først fjernelse af muldlag og terrænregulering, herefter gravning til fundament til ca. 3 m dybde, ialt har G. Tscherning A/S håndteret 55.000 ton jord. Anlægsarbejderne er udført i nært samarbejde med øvrige entreprenører på pladsen, ikke mindst med Jorton (betonentreprisen).

G. Tscherning har afsluttet projektet med anlæg af veje og p-pladser, samlet set 4.000 m2 asfalt. Desuden større belægningsarbejde, bl.a. 2.000 m2 fliser, 5.000 m2 græsarmering, in situ-støbte støttemure og forberedelse til gartner.

 

G. Tscherning A/S udfører løbende anlægsentrepriser på store nybyggerier, bl.a.:

Margretheholmen (2010-17): Hovedentreprise på jord, fundament, al forsyning samt belægning ifm opførelse af nyt boligområde, ialt 496 boliger. Entreprisesum +100 mio
Jacobsens Have (2014-15): Nybyggeri af 114 lejligheder + erhverv. Udførelse af tre entrepriser på projektet – jord, kloak og beton. Entreprisesum 17 mio.
Bryghusgrunden (2014-17): Kompliceret kloakentreprise ifm opførelse af Dansk Arkitekturcenter ved Københavns Havn. Entreprisesum 15 mio.

 

Gå tilbage