Projekter
  • Projekt: Nedrivning af atomreaktorer – Risø
10 / 01 / 2016

Projekt: Nedrivning af atomreaktorer – Risø

G. Tscherning A/S har som den eneste entreprenør i Danmark gennemført dekommissionering af atomreaktorer. Tscherning blev i 2005 valgt som hovedentreprenør på nedrivning af Forskningscenter Risøs atomreaktor DR1. To år senere fik vi også kontrakt på DR2.

I 2000 blev det besluttet at nedlægge Forskningscenter Risø ved Roskilde og dekommissionere de atomare anlæg på stedet. Den statslige virksomhed, Dansk Dekommissionering (DD), kontaktede som ansvarlig for afviklingen Tscherning om opgaven, og i 2005 fik vi i hovedentrepri-sen på nedbrydning af laveffektreaktoren Dansk Reaktor 1 (DR1). To år senere fik Tscherning kontrakt på den noget større Dansk Reaktor 2 (DR2).

Dekommissionering af nukleare anlæg dækker over nedbrydning og rensning af anlæggene, så de restriktioner, der har været i relation til stråling og radioaktive stoffer, kan ophæves.
Specielt nedrivningen af den store reaktor DR2 var en udfordrende opgave, som blev omhyggeligt planlagt med Dansk Dekommissionering. DR2 var en letvandsreaktor af “pooltypen”, dvs. åben opadtil, så man kunne se ned til reaktorkernen gennem syv meter vand.

Opgaven omfattede identificering af metode, detailplanlægning, adskillelse af materialetyper samt adskillelse af radioaktiv og ikke-radioaktiv beton. Betonbrokkerne og selve reaktoren blev fjernet ved hjælp af robotter.

Der blev på opgaven lagt stor vægt på kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljømæssige processer.
For at undgå spredning af radioaktive partikler blev arbejdsområde og reaktor pakket ind i et telt med undertryk og tre-trins sluse, ventilation med HEPA-filtre og løbende overvågning af luften.
Både før, under og efter arbejdet blev medarbejderne fulgt af en helsefysiker, som kunne konstatere, at ingen medarbejdere havde modtaget stråling i nærheden af grænseværdierne.

I 2006 blev området omkring DR1 frigivet til brug uden restriktioner. Slutrapporten og dermed Tschernings arbejde blev godkendt i 2008. DR2 er ligeledes fuldt dekommissioneret. Selve reaktorhallen omkring DR2 står stadig og bliver benyttet til håndtering af radioaktivt affald fra Risøs største reaktor, DR3, der langsomt er under afvikling og endnu ikke klar til nedbrydning.

G. Tscherning A/S har siden dekommissioneringen af DR1 og DR2 flere gange foretaget miljøsanering på Risø. Bl.a. i 2011-12, hvor Tschernings miljøsaneringssjak foretog sanering indvendig i DR3 i form af rengøring og fjernelse af PCB på indersiden af reaktoren.
Alle overflader blev afrenset manuelt med en række særlige forholdsregler for mandskabet grundet fare for nuklear stråling.

Læs mere om projektet her

Gå tilbage