Projekter
  • Projekt: Køgevejens Gasbeholder, Valby
  • Projekt: Køgevejens Gasbeholder, Valby
  • Projekt: Køgevejens Gasbeholder, Valby
10 / 01 / 2016

Projekt: Køgevejens Gasbeholder, Valby

Hele Danmarks fulgte med, da G. Tscherning A/S den 4. november 2012 kl. 12.00 førte landets næsthøjeste bygning til sprængning. Cirka 12 sekunder senere var 50 kilo sprængstof fyret af og oprydningen kunne begynde.

Det var et markant vartegn for Valby og nærmeste omegn, der i 2012 forsvandt fra horisonten i løbet af få sekunder.

Køgevejens Gasbeholder blev taget ud af funktion i 2007 ifm Københavns Kommunes overgang til Bygas 2, og både lokale, kommunen og et arkitektfirma forsøgte at redde bygningen.

Der blev dog ikke fundet en køber til den vældige stålkonstruktion med en diameter på 54 meter og højde på 108 meter.

I 2012 fik G. Tscherning A/S opgaven og gik sammen med engelske eksperter i gang med at planlægge den komplicerede kontrollerede sprængning. G. Tschernings folk udførte forberedelser og skæring i konstruktionen, så eksperterne kunne isætte ialt 50 sprængladninger på siloen.

Af væsentlig vigtighed var dog også sikkerhedsplanlægningen. Luftrum, togforbindelser og veje blev lukket og ca. 6.000 fremmødte holdt på forsvarlig afstand på sprængningsdagen. Spændingen var stor, men alt foregik efter planen til stor jubel for alle på pladsen.

Efter sprængningen fulgte arbejdet med opskæring af beholderen, fjernelse af stål og fundamenter, ialt 2.000 tons, samt oprydning.

Se sprængningen af gasbeholderen her

Gå tilbage