Projekter
  • Projekt: Høje Tøpholm
  • Projekt: Høje Tøpholm
  • Projekt: Høje Tøpholm
  • Projekt: Høje Tøpholm
10 / 01 / 2016

Projekt: Høje Tøpholm

I 2012 blev det endeligt besluttet at rive 9 blokke ned i et almennyttigt boligområde syd for Hundested. Høje Tøpholm II er de første boligblokke på Sjælland, der bliver revet ned grundet ønske om kvarterløft.

G. Tscherning A/S vandt opgaven i udbud og i sensommeren 2014 gik vi i gang med at rydde de ialt 98 lejligheder i entreprisen. På daværende tidspunkt havde de skimmelramte bygninger stået tomme i to år med omfattende hærværk til følge, men med nogen forsigtighed kunne rydningen foregå planmæssigt.
Af hensyn til følsomme beboere i området blev det aftalt med bygherre at arbejdet kunne foregå på hverdage mellem 7 og 15.

I forundersøgelserne var der fundet bly i maling på kældergulve, asbest omkring rørføringer samt klorerede paraffiner (KP) i enkelte fuger. G. Tscherning A/S’ saneringsteam fandt undervejs yderligere KP i bygningerne og fik afrenset og bortskaffet alle miljøskadelige stoffer, før den første 50 ton langarmsmaskine ankom i slutningen af oktober og tog den første bid af betonen under stor bevågenhed fra beboere og lokal presse.

Et tidligere bunkeranlæg på pladsen er desuden miljøsaneret, fyldt op med beton, lukket og dækket med jord. Efter fuldendt nedrivning er området planet ud til almindelig færdsel for områdets beboere.

G. Tscherning A/S har udført opgaven planmæssigt.

Læs mere om projektet her

Gå tilbage