Projekter
  • Projekt: DTU Bygning 201 + 204
  • Projekt: DTU Bygning 201 + 204
  • Projekt: DTU Bygning 201 + 204
  • Projekt: DTU Bygning 201 + 204
11 / 01 / 2016

Projekt: DTU Bygning 201 + 204

G. Tscherning A/S har flere gange udført partiel nedrivning og miljøsanering ifm med ombygning på DTU i Lyngby. I sommeren 2015 går vi i gang med vores hidtil største miljøsaneringsopgave på DTU.

Såvel G. Tscherning A/S’ nedrivnings-afdeling som virksomhedens anlægsafdeling har løbende opgaver på DTU i Lyngby, og det er både større projekter og serviceopgaver.

Senest vandt G. Tscherning A/S i foråret 2015 en stor miljøsaneringsopgave ifm renoveringen af DTUs afdeling “Life Science and Bioengineering”, Bygning 201 og 204.

Opgaven lyder på partiel nedrivning af undervisnings- og kontorlokaler samt laboratorier, herunder miljøsanering for bl.a. asbest, PCB, bly og andre tungmetaller.

Den største opgave ligger i bygn. 201, hvor stort set alt, både inventar og materialer, skal saneres eller fjernes som farligt affald.

Ialt skal 15.000 m2 klargøres til ombygning.

Denne og tidligere entrepriser på DTU indbefatter: Miljøsanering for bly og PCB i vægmaling samt PCB ifm linoleumsgulve. Asbestsanering ifm nedtagning af loftsbeklædninger. Sanering og nedrivning i vådrum.

Ifm nedtagning af laboratorier, fast inventar og installationer foretager G. Tscherning A/S derudover miljøsanering for tungmetaller (zink, bly, kobber, kobolt, nikkel og kviksølv) i vægmaling samt enkelte steder ved arbejdsstationer.

G. Tscherning A/S har flere gange udført lignende entrepriser på DTU i Lyngby, bl.a.:

2014-15. DTU bygn. 309: Partiel nedrivning og miljøsanering, ialt 4.820 etagemeter.
2014-15. DTU bygn. 118-119: Partiel nedrivning og miljøsanering, ialt 4.650 etagemeter.
2014. DTU bygn. 206-207: Miljøsanering ifm sammenbygning af bygn 206 og 207.
2013-14. DTU bygn. 206-207: Miljøsanering (PCB/bly) overtaget fra anden entreprenør.

Gå tilbage