Projekter
  • Projekt: Bryghusgrunden
  • Projekt: Bryghusgrunden
  • Projekt: Bryghusgrunden
  • Projekt: Bryghusgrunden
  • Projekt: Bryghusgrunden
11 / 01 / 2016

Projekt: Bryghusgrunden

Siden Kongens Bryghus nedbrændte i 1960 har der været mange forslag og ideer til, hvad den centralt beliggende grund skulle bruges til. Med Realdania Bygs køb af grunden blev visionerne om et byrum i verdensklasse, der bl.a. rummer Dansk Arkitektur Center, lejligheder, kontorer og byliv, skabt.

Nu er byggeriet i gang.
G. Tscherning A/S’ kloak- og pumpeeksperter har fra projektstart assisteret byg-herre og rådgiver med detaljer og ideer til praktisk udførelse af de komplicerede pumpeløsninger og udfordringer på pladsen samt med projektering og øvrig praktik på det ambitiøse byggeri.

Kloaksystemet er nytænkt og grundet byggeriets placering langs kajen bl.a. sikret mod opdrift og sætninger.
Anlægget kompliceres yderligere af, at byggeriet stikker 17 m ned fra terræn samt krav om, at anlæg af pumpebrønde og olie- og fedtudskillere samt afløb til regn og spildevand lægges i terræn.

Udover pumpeanlæg skal G. Tscherning A/S skal montere 700 m kloakrør og afløb i bundpladen 15 m under havets overflade.

Under projektering og udførelse tages store hensyn til Bryghusprojektets arkitektur og visioner om udpræget brug af stedet som centralt samlingssted i byrummet. På pladsen tager Tschernings folk desuden dagligt hensyn til snævre plads- og tilkørselsvilkår, stærk trafik i området samt betydelig koordinering med øvrige underentreprenører.

Gå tilbage