Projekter
  • Dekom-missionering af atomreaktorer på Risø
07 / 01 / 2016

Dekom-missionering af atomreaktorer på Risø

Tscherning har arbejdet med nedbrydning af Risøs nedlagte atomreaktorer.
Se information og billeder på Dansk Dekommissionerings hjemmeside:
www.danskdekommissionering.dk

Gå tilbage